Vítejte na stránkách obce Těškov

Úřední hodiny (Obecní úřad a Czech Point)

Pondělí 17:00 – 19:00, ostatní pracovní dny dle domluvy.

Základní údaje

Obec:

Obec Těškov

Zdrav. zařízení:

ano

Sídlo:

Těškov 35

IČ:

00259136

Obyvatelstvo:

310

Policie:

ne

Výměra:

402 ha

Železnice:

ne

 

Vodovod:

ano

Pošta:

ne

Kanalizace:

ano

Škola:

ne

Plyn:

ano

Předmět činnosti:

územní samosprávní celek

Orgány obce:

starosta obce a zastupitelstvo obce

Obec Těškov se nachází v plzeňském kraji v blízkosti města Rokycany. Její průměrná nadmořská výška je cca 500 m. n. m. Ves je situována v kotlině otevřené směrem k jihovýchodu, kolem je obklopena lesy, ze kterých se nad jejím okolím vypínají vrchy Sirská hora (589 m. n. m.), Čihadlo (654 m.n m.), Hrad Mitterwald- (680 m.n.m.) Brno (718 m.n.m) a Radeč (745 m.n.m.).

První písemné zmínky o obci Těškov pocházejí již ze 14. století. V této době se psal název obce v podobě TĚŽKOV a byl odvozen od slova TĚŽITI, neboť v blízkosti obce na vrchu Radeč se těžila železná ruda. Druhé vysvětlení pro název obce se odvozuje od slova TĚŽÁK - což dříve znamenalo sedlák. Rolník, který zde velmi těžce obdělával půdu a těžil z ní produkty ke své obživě. Dle dobových kronik a historických pramenů, byla obec založena roku 1343 Oldřichem z Mitervaldu a její název byl odvozen od osobního jména Těšek a to znamená tedy Těškův dvůr. V těsném okolí obce se nachází 402 ha zemědělské půdy, která je obdělávána zejména ZBIROŽSKOU a.s., v malé míře soukromými zemědělci.

V současné době žije v obci 310 obyvatel, pro další rozvoj obce obecní úřad připravuje projekt stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. V obci funguje společenský život, pracuje zde sbor dobrovolných hasičů a fotbalový klub hrající okresní přebor. Kulturním zařízením je i místní knihovna s veřejným internetem. K dispozici občanům je rekonstruovaná vybavená tělocvična. Zdravotní péče pro občany je zajištěna jeden den v týdnu dojíždějícím lékařem. Obec provozuje obecní vodovod s velmi kvalitní vodou. Jeho prameniště jsou v okolních hlubokých lesích. Profesionální firmy zabezpečují svoz komunálního a tříděného odpadu. Ve středu obce se nachází prodejna smíšeného zboží a místní hostinec. Obojí slouží ke spokojenosti místních občanů a turistů v letním i zimním období. Na vzhled obce a kvalitu životního prostředí má nemalý vliv zejména absence průmyslu. Jsou zde vhodné podmínky pro trvalé bydlení i rekreaci. Tím že je obec obklopena hustými lesy a vrcholy, nejezdí sem turisté jen na houby, ale je zde v okolí celá řada turistických cest včetně známé cyklotrasy 2153. V zimním období jsou udržovány běžecké trasy, které jsou hojně navštěvovány turisty pro svoji upravenost a krásu přírody.

Návštěvník Těškova zapomíná  že je pouhé 2 km od dálnice D5,(50km sjezd Mýto) která za lesem není vidět a skoro ani slyšet. Přitom jen 60 km od Prahy a 20 km od Plzně.  Napravo od železnice Praha – Plzeň vzdálené od železniční stanice Mýto nebo Holoubkov cca 4 km.